Lumbago jest to ostra postać postrzału , polegająca na pojawieniu się przeszywającego bólu w okolicy lędźwiowej, szczególnie w miejscach zajętych przez mięśnie.
Każdy ruch sprawia ból przez co chód jest sztywny i niezgrabny.
Może wystąpić silny skurcz mięśni. Postrzał najczęściej wywoływany jest zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa , dyskopatią , przeciążeniem lub przestudzeniem.

Rwa kulszowa jest chorobą w obrębie odcinka lędźwiowo- krzyżowego kręgosłupa charakteryzująca się zaburzeniami statyczno-dynamicznymi oraz zmianami zwyrodnieniowymi w aparacie kostno-więzadłowym i krążkach międzykręgowych.

W początkowej fazie choroby pojawiają się nawracające bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, początkowo są tępe i występują po wysiłku lub pracy w pozycji pochylonej.
Następnie mogą występować bóle nocne , później dołączają się okresowe ostre bóle połączone z usztywnieniem kręgosłupa i przykurczem mięśni.
Właściwa rwa kulszowa rozpoczyna się ostro , najczęściej po dźwignięciu znacznego ciężaru , po przeziębieniu a często nawet kichnięciu.
Skutkiem nieleczonej choroby może być niedowład mięśni stopy i palców , zaburzenia czucia powierzchniowego w odpowiednim zakresie oraz osłabienie lub zniesienie odruchu skokowego. 

  
Kręgosłup jest to część układu kostnego będąca jego główną osią i podporą .
Zbudowany jest z  z 33-34 kręgów, rozciągających się od głowy do kości ogonowej.
Kręgosłup dzielimy na następujące części: 
- część szyjna
- część piersiowa
- część lędźwiowa
- część krzyżowa
- część guziczna (ogonowa)

Podstawowym budulcem kręgosłupa są kręgi, przy czym każdy z nich jest osobną kością.
We wnętrzu każdego z kręgów znajduje się otwór przez który przebiega nieprzerwany , jednolity rdzeń.

Ludzki kręgosłup składa się z 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych (24 kręgi w ścisłym znaczeniu), 5 kręgów krzyżowych (które w fazie rozwoju płodowego łączą się w jedną kość krzyżową) i od 4 do 5 kręgów ogonowych,  co stanowi ilość od 33 do 34 kręgów.